aanpak

Eigenheid als uitgangspunt

Via gedegen natuur- en cultuurhistorisch onderzoek brengen we de eigenlijke kernidentiteit(en) van een gebied naar boven.

Daarop enten we – geholpen door onze creativiteit en ervaring – een samenhangend geheel van nieuwe functies, dat de leefbaarheid duurzaam verhoogt en kansen biedt voor nieuwe economie.

Omdat projecten meestal complex zijn, maken we gebruik van een ‘Kring van Wijzen’, gerenommeerde specialisten van wiens expertise we dankbaar gebruikmaken.
Vandaar ook de ‘+’ in onze naam.

DLA+
01| 05
02| 05
03| 05
04| 05
05| 05
01| 06
02| 06
03| 06
04| 06
05| 06
06| 06
01| 07
02| 07
03| 07
04| 07
05| 07
06| 07
07| 07
01| 09
02| 09
03| 09
04| 09
05| 09
06| 09
07| 09
08| 09
09| 09
01| 02
02| 02
01| 14
02| 14
03| 14
04| 14
05| 14
06| 14
07| 14
08| 14
09| 14
10| 14
11| 14
12| 14
13| 14
14| 14
01| 06
02| 06
03| 06
04| 06
05| 06
06| 06
01| 06
02| 06
03| 06
04| 06
05| 06
06| 06
01| 06
02| 06
03| 06
04| 06
05| 06
06| 06
01| 11
02| 11
03| 11
04| 11
05| 11
06| 11
07| 11
08| 11
09| 11
10| 11
11| 11
01| 12
02| 12
03| 12
04| 12
05| 12
06| 12
07| 12
08| 12
09| 12
10| 12
11| 12
12| 12
01| 09
02| 09
03| 09
04| 09
05| 09
06| 09
07| 09
08| 09
09| 09
01| 09
02| 09
03| 09
04| 09
05| 09
06| 09
07| 09
08| 09
09| 09